14/15

Links

 1. Gijs Palsrok. Kijk in de lijst rechts voor grammatica-onderdelen.
 2. Irregular verbs you need to know for the K1Th1 test.
 3. Answers to the K1Th2 grammar handout.
 4. Word list for the SO on December 11th.
 5. Exercise on tenses. Includes key.
 6. Literature katern.

Week 16

1. Lit A.

Beantwoord de onderstaande vragen met behulp van het literatuurkatern (x.co/katern).

 1. Wie regeerde(n) van 55vC tot ± 450 over Groot-Brittannië?
 2. Wat was er rond 450 aan de hand?
 3. Na het vertrek van de (zie antwoord bij vraag 1), werden de Keltisch-Romeninse inwoners van verschillende kanten belaagd. Door wie en waarom?
 4. Nadat de belagers (zie antwoord vraag 3) stopten met plunderen en verwoesten, begonnen ze zich te vestigen in Groot-Brittannië. Hoe lagen de machtsverhoudingen?
 5. Hoe was de situatie in Wales, Schotland en Cornwall?
 6. Hoe werd de Angelsaksische maatschappij bestuurd?
 7. Wat betekende ‘trouw’ in de Angelsaksische maatschappij?
 8. Vanaf de 7e eeuw namen naast de elite en de gewone mensen nog een groep een belangrijke plaats in in de Angelsaksische maatschappij. Wie?
 9. Hoe kwamen zij in Groot-Brittannië terecht en wat was hun taak?
 10. Aan het einde van de 6e en in de loop van de 7e eeuw deed het Christendom zijn intrede in Groot-Brittannië. Beschrijf het proces en de gevolgen.
 11. Wie was Beda (in het Engels ‘Bede’)?
 12. In welke talen werd er ten tijde van Beda in Groot-Brittannië geschreven?
 13. Wat is de ‘Anglo-Saxon Chronicle’?
 14. Het bekeren van het heidendom naar het Christendom gebeurde natuurlijk geleidelijk aan. De opgraving van Sutton Hoo in Suffolk getuigt van deze overgang. Leg uit.
 15. Wat gebeurde er in 793?
 16. Hoe kwam het dat de Vikingen zonder al te veel tegenstand Groot-Brittannië konden plunderen?
 17. In de loop der tijd kwamen er zelfs een paar Scandinavische koningen op de Angelsaksische troon. Hoe kon dat gebeuren?
 18. In 1066 kwam er een einde aan de Angelsaksische periode. Door wie? Hoe kon dit gebeuren?
 19. Bespreek het belang van Koning Alfred voor de Angelsaksische maatschappij.
2. Lit B.
 1. Lees pagina's 12 en 13 van het literatuurkatern (x.co/katern).
 2. Beantwoord vragen 1 en 2 op pagina 14.
3. Lit C.

Continue watching the documentary below and take notes. The test will feature questions from the clip.

Week 14

[show="+" hide="-"]

1. Literature.

This week we start preparing for our literature test (weging 5). Watch the documentary below and take notes. The test will feature questions from the clip.

[show="+" hide="-"]

Presentation

[show="+" hide="-"]

Resources.
 1. This period, you will give a presentation for your classmates. This presentation has a weging 3. See this document for instructions.
 2. Topics (scroll down).
 3. Tip 1.
 4. Tip 2.
 5. Tip 3.
 6. Tip 4.

[[/collapsible]]

Lesson 17

[show="+" hide="-"]

1. Grammar.
 1. Choose the correct passive form.
 2. Transform these sentences into passives.
 3. Continue work on your handout. Check your answers here.
2. ELO.
 1. Go to Magister. Via the Digitaal Lesmateriaal, go to the digital Stepping Stones environment. Once there, choose Extra practice grammar.
 2. Then choose Extra practice vocabulary.
3. Vocabulary.
 1. From Katern 2 Theme 2, do exercises 5 and 14.
4. Done?
 1. Practice vocab for the test on February 26th. You could enter the words from Katern 2 Theme 4 into WRTS and practice.
 2. Study the Language Help.
 3. Battle against each other digitally! Type your names at the start and see who wins. Start the game.

[[/collapsible]]

Lesson 16

[show="+" hide="-"]

1. Watching.


Watch the clip above from 02.09 to 05.35 and answer the questions below. Write answers down and bring to next lesson.

 1. In one sentence, describe the experiment.
 2. Teachers behaved differently if they thought a student was intelligent. What 4 differences in behaviour did they show?
2. Grammar.
 1. Tense mix. Complete the story by using the correct tenses.

Step Activity
1 Zoek zelfstandig naamwoord(en) voor een nieuw onderwerp. Begin je passieve zin hiermee.
2 Zet de persoonsvorm/tense van het originele hoofdww om naar een vorm van to be. Schrijf op.
3 Schrijf het voltooid deelwoord van het originele hoofdww.
4 Bekijk of er nog onderdelen uit de originele zin overgeschreven moeten worden.
 1. Make the sentences passive.
 2. BOSS BATTLE! Choose the correct passive tense.
3. Grammar.
 1. Vul in. Jij moet twee werkwoorden in een werkwoordstijd zetten. Eén kolom is ingevuld. Soms moet het andersom: dan is een vervoeging gegeven en moet jij de werkwoordstijd benoemen. Write answers down and bring to next lesson.
# Tense to … to be
1 present simple he has he is
2 past perfect (to have)
3 present perfect (to forget)
4 Perry had tasted
5 (to follow) you were being
6 present perfect (to steal)
7 (to target) I will be
8 (to discuss) we are going to have been being
9 Kanye West had released
10 Arsenal will have created
4. Done?
 1. Practice vocab for the test on February 26th. You could enter the words from Katern 2 Theme 4 into WRTS and practice.
 2. Battle against each other digitally! Type your names at the start and see who wins. Start the game.

[[/collapsible]]

Lesson 15

[show="+" hide="-"]

1. Watching.


Watch the clip above. Write answers down and bring to next lesson.

 1. Hoe heet het principe waardoor de man veilig kan werken? Geef kort aan wat er nodig is zodat het principe werkt.
 2. Waar is zijn pak van gemaakt?
 3. Waarom wordt de stroom niet van de lijn gehaald tijdens werkzaamheden?
2. Grammar.
 1. Choose between (a) few and (a) little.
 2. Choose between a lot of, many, much, some, any, or a.
 3. Fill in your name. Choose between some and any.
3. Homework.
 1. On page 57/58 of your workbooks, do exercises 2 and 4.
4. Tenses.
 1. Fill in the correct tense.
5. Done?
 1. Practice vocab for the test on February 26th. You could enter the words from Katern 2 Theme 4 into WRTS and practice.

[[/collapsible]]

Lesson 14

[show="+" hide="-"]

1. Watching.


Watch the clip above and fill in the missing words below. Write answers down and bring to next lesson.

 1. 0m34: …a _______ predator of small fish…
 2. 0m42: …even the slightest _______ of a darter's tail…
 3. 1m10: …its lure faster to _______ them…
 4. 1m44: …these snap shut on the _______
2. Grammar.


Watch the clip above. Then do the exercises below.

 1. Tense mix 1.
 2. Tense mix 2.
3. ELO.
 1. Go to Magister. Via the Digitaal Lesmateriaal, go to the digital Stepping Stones environment. Once there, choose Extra practice grammar.
 2. Then choose Extra practice vocabulary.
4. Done?
 1. Practice vocab for the test on January 15th. You could enter the words from Katern 2 Theme 3 into WRTS and practice.
 2. Read! Log into Magister. Then open a new tab and go to Eindexamensite. Make yourself familiar with the site and its potential. You can use it to practice for your English reading comprehension exam in January.

[[/collapsible]]

Lesson 13

[show="+" hide="-"]

1. Watching.


Watch the clip above and answer the questions below. Write answers down and bring to next lesson. You will probably have to look up a word or two from the video. Use a dictionary.

 1. What (4) examples had a negative impact on Coleman's NFL career?
2. Grammar.
 1. Tense mix. After submitting your answers, hover over the blurbs for feedback.
 2. Tense mix.
3. ELO.
 1. Go to Magister. Click on ELO, then Digitaal Lesmateriaal, then Engels, then Stepping Stones. Once in the digital Stepping Stones environment, click Opdrachten and choose Extra practice grammar.
4. Done?
 1. Practice vocab for the test on December 11th. You could enter these words into WRTS and practice.
 2. Read! Log into Magister. Then open a new tab and go to Eindexamensite. Make yourself familiar with the site and its potential. You can use it to practice for your English reading comprehension exam in January.

[[/collapsible]]

Lesson 12

[show="+" hide="-"]

1. Watching.


Watch the clip above and answer the questions below. Write answers down and bring to next lesson. You will probably have to look up a word or two from the video. Use a dictionary.

 1. What measures have the ducks adopted to combat the opposite sex? Name two male and two female measures.
2. Grammar.
 1. Continuous form or not?
 2. Use the continuous. Use the simple. Choose.
3. Transcription.


Watch the clip above from 0m00 to 1m04. Transcribe (='write down word for word') what is said and bring to tomorrow's lesson.

4. Reading.
 1. Log into Magister. Then open a new tab and go to Eindexamensite. Make yourself familiar with the site and its potential. You can use it to practice for your English reading comprehension exam in January.
5. Done?
 1. Practice vocab for the test on December 11th. You could enter these words into WRTS and practice.

[[/collapsible]]

Lesson 11

[show="+" hide="-"]

1. Watching.


Watch the clip above and answer the questions below in your own words. Write answers down and bring to next lesson.

 1. What is the cause of the flicker effect on recordings on iPhones?
 2. What is the cause of the rolling effect on recordings on iPhones?
2. Grammar 1.
 1. Choose between present perfect and present perfect continuous.
 2. Choose between present perfect and present perfect continuous.
 3. Tense mix. Choose the correct tense.
3. Grammar 2.
 1. Finish exercises 6 and 7 on page 10 of the katern.
4. Grammar 3.


rops enklish is not ferrie goet. maybe can you forbetter his englisch sinnen? pik tree en rewrait them intoo wel goet sentencen. use the inteligents out de past headpieces en de jears of englis in the underbuild. Write answers down and bring to next lesson.

5. Done?
 1. Practice your vocab. You could enter the words for Katern 2 Theme 1 into WRTS and practice. Also, study the Language Help from that Theme.

[[/collapsible]]

Lesson #: Proefwerk Practice

[show="+" hide="-"]

1. Choose.
 1. Vocab (i.e. on WRTS).
 2. Test Yourself on the Digitaal Materiaal.
 3. Practice handout. (And answers.)
2. Grammar.
 1. Multiple choice. Choose the most logical tense.
 2. Choose will, going to, or present continuous.
 3. Multiple choice.

[[/collapsible]]

Lesson 10

[show="+" hide="-"]

1. Watching 1.


Watch the clip above and answer the questions below. Write answers down and bring to next lesson.

 1. The boys worry about how things will be once they get to America. What concerns do they have?
 2. What are they taught at 1m10-1m47?
 3. The boys have had some bad experiences with regard to interaction with Americans. What do they find a 'shame'?
 4. The boys have had some trouble with the police. What exactly occurred?
2. Watching 2.


Watch the clip above and answer the questions below. Write answers down and bring to next lesson. You may have to look up a word or two from the video. Use a dictionary.

 1. The examples given early on lead up to a conclusion at 0m52. The conclusion is: If a person lies, it does not always lead to…
 2. Why is lying difficult to hide?
 3. List the (4) patterns that indicate a person lying.
 4. You could use the information from the video in (3) real-life situations, according to 5m19. What are they?
3. Grammar.
 1. Choose wisely.
 2. Use the correct future tense.
 3. Try this one.
4. Listening 1.
 1. Go to Magister, log in, and open the Stepping Stones environment.
 2. Choose Boek en uitleg and go to page 72 (Theme 2). Start the recording Battle of the Sexes (3) by clicking Uitleg en bronnen.
 3. Do exercise 22. Write answers down and bring to next lesson.
5. Listening 2.


The above CITO luistertoets can be used to practice. The answers are 1c 2a 3a 4b 5c 6a 7b 8b 9a 10c 11a.

6. Done?
 1. Finish the 'Future tense' handout.

[[/collapsible]]

Lesson 9

[show="+" hide="-"]

1. Watching.

2. Reading.

On page 76 of your katern, read the text Doggy Bags: Why are the British too embarrassed to ask?. Do exercise 29.

3. Watching.


Watch the clip above and answer the questions below. Write answers down and bring to next lesson.

 1. Why does Madeline eat out of a trashcan?
 2. What is the new law called that helps supermarkets cover themselves if people become sick?
 3. What sort of things does she give as an example of things that she uses that she thinks other people could happily use?
 4. What does she say are her rules for whether food is safe to eat?
4. Grammar.
 1. Choose one of the four future tenses you are familiar with.
 2. Choose. This includes will have been and will be doing.
 3. Choose. This includes will have been and will be doing.
5. Done?
 1. Practice your vocab. You could enter the words for Katern 1 Theme 2 into WRTS and practice.
 2. Finish your homework. Exercises 8, 12, and 13.

[[/collapsible]]

Lesson 8

[show="+" hide="-"]

1. Listening.


Listen to the recording above and answer the questions below. Write answers down and bring to next lesson.

 1. What are the (4) ineffective 'fences' mentioned?
 2. What are the (3) effective 'fences' mentioned?
 3. What are the (2) reasons given for the fence described from 1m14 to 1m35?
2. Grammar.

 1. Choose between will and going to in this exercise.
 2. The exercise is at the bottom of the page.
3. Exercise.
 1. Er zijn vier toekomstige tijden in het Engels. Bedenk bij elke tijd een situatie waarin je de tijd zou moeten gebruiken. Write answers down and bring to next lesson.
# tense situation
1 will
2 going to
3 present continous
4 present simple
4. Done?
 1. Practice your vocab. You could enter the words for Katern 3 Theme 2 into WRTS and practice. You can find the words by going on the Digitaal Lesmaterial via Magister. The test is on October 30th (in ~2 school days).

[[/collapsible]]

Lesson 7

[show="+" hide="-"]

1. Watching.


Watch the clip above and answer the questions below. Write answers down and bring to next lesson. You will probably have to look up a word or two from the video. Use a dictionary.

 1. How do we know birds evolved from dinosaurs?
 2. How did the first feather probably come into being?
 3. What functions do feathers have?
 4. What was probably the function of a dinosaur's feathers?
2. Grammar.
 1. Which two words need to be swapped in order for the sentence to be grammatical? Answer that question here.
 2. Wrod oedrr.
 3. Choose the correct order.
 4. Lsat eercixse.
3. Done?
 1. Practice your vocab. You could enter the words for Katern 3 Theme 2 into WRTS and practice. The test is on October 30th (in ~6 school days).
4. Reading.

Wait for Mr Vermeulen to hand out your reading material.
[[/collapsible]]

Lesson 6

[show="+" hide="-"]

1. Watching.


Watch the clip above and answer the questions below. Write answers down and bring to next lesson. You will probably have to look up a word or two from the video. Use a dictionary.

 1. What is a trophic cascade? Use your own words.
 2. Why were deer causing a problem in Yellowstone?
 3. What two direct effects did the introduction of wolves have?
 4. De titel van de film is How Wolves Change Rivers. Wolven zijn dus oorzaak van het gevolg dat rivieren veranderen. Schrijf alle indirecte gevolgen van de aanwezigheid van wolven op, zodat de tussenstappen tussen oorzaak (wolf) en gevolg (rivier) duidelijk worden. Doe dit op een schematische manier (bv. mindmap).
2. Grammar.

 1. A summary.
 2. Choose where words should be inserted.
 3. Last one.
3. Listening.
 1. Go to Magister, log in, and open the Stepping Stones environment.
 2. Choose Boek en uitleg and go to page 75 (Theme 2). Start the recording Willpower (2) by clicking Uitleg en bronnen.
 3. Do exercise 26. Write answers down and bring to next lesson.
4. Reading.
 1. Answer the questions here using this article. Fill in your first and last name.
5. Done?
 1. Practice your vocab. You could enter the words for Theme 2 into WRTS and practice.

[[/collapsible]]

Lesson 5

[show="+" hide="-"]

1. Grammar.

 1. An exercise that has a couple of verbs that often are accompanied by adjectives (but not always, though).
 2. An exercise on irregular adverbs.
 3. Practice present perfect and past simple.
 4. Press enter after each answer.
2. ELO.
 1. Go to Magister. Click on ELO, then Digitaal Lesmateriaal, then Engels, then Stepping Stones. Once in the digital Stepping Stones environment, click Opdrachten and choose Test Yourself.
3. Done?
 1. Irregular verbs you need to know for the K1Th1 test.
 2. Practice your vocab. You could enter the words for Theme 1 into WRTS and practice.

[[/collapsible]]

Lesson 4

[show="+" hide="-"]

1. Watching.


Watch the clip above and answer the questions below. Write answers down and bring to next lesson.

 1. The goats are unwanted. Which words used reflect this? Name at least 2.
 2. What word does the announcer use to indicate the reason for this 'radical solution'?
2. Grammar.

 1. Complete the sentences.
 2. Choose past or present.
 3. Second to last.
 4. This is a similar (or higher) level to our test.
3. Exercise.
Fill in the grid below. You are going to find counterparts to each sentences. Place an event in a different timeframe; change a past events so that the result in the present is highlighted (and vice versa). Of course, use different tenses for different situations. Write answers down and bring to next lesson.
# Past simple Present perfect
1 I have broken my leg, so I cannot join you.
2 He was admitted to an insane asylum in 1999.
3 During the blackout, a burglar snuck into the room unseen.
4 Four red cards have been issued over the course of this match.
5 Last year's edition of the Cannes film festival, I won an award for my performance.
6 The world has now become a desolate wasteland with few survivors.
7 Police tried all they could to restrain him, but it was no use.
4. ELO.
 1. Go to Magister. Click on ELO, then Digitaal Lesmateriaal, then Engels, then Stepping Stones. Once in the digital Stepping Stones environment, click Opdrachten and choose More practice grammar.
5. Done?
 1. Make pairs. Battle against each other. Type your names and see who wins. Start the game. You can also practice alone, if you wish.
 2. Practice your vocab. You could enter the words for Theme 1 into WRTS and practice.

[[/collapsible]]

Lesson 3

[show="+" hide="-"]

1. Watching.


Watch the clip above and answer the questions below. Write answers down and bring to next lesson.

 1. Why do males fight?
 2. Why are males often eaten?
2. Grammar.

 1. Past simple or present perfect. Fill in your name.
 2. Type an adverb or adjective.
 3. Choose the correct form: adverb or adjective?
3. Translation.
TVsfeZn.png
 1. Translate the above comic strip into Dutch. Bring your translation to the next lesson. It's your homework!
4. ELO.
 1. Go to Magister. Click on ELO, then Digitaal Lesmateriaal, then Engels, then Stepping Stones. Once in the digital Stepping Stones environment, click Opdrachten and choose More practice vocabulary.
5. Done?
 1. Make pairs. Battle against each other. Type your names and see who wins. Start the game. You can also practice alone, if you wish.
 2. Practice your vocab. You could enter the words for Theme 1 into WRTS and practice.

[[/collapsible]]

Lesson 2

[show="+" hide="-"]

1. Watching.


Watch the clip above and answer the questions below. Write answers down and bring to next lesson.

 1. The clip is very positive about running. Think of three key words that sum up the speaker's advantages.
2. Grammar.
 1. Recap adverbs via this PowerPoint presentation on adverbs/adjectives.
 2. Do this exercise on the adverb/adjective grammar.
 3. List the adverb forms of several adjectives in this exercise.
 4. Choose the adverb out of the four options.
 5. Practice questions and negations in the past simple using this exercise. Remember: did + 'hele werkwoord'. Irregular verbs will feature in the test. You need to study them.
3. Listening.
 1. Go to Magister, log in, and open the Stepping Stones environment.
 2. Choose Boek en uitleg and go to page 22. Start the recording Navajo Code Talkers (2) by clicking Uitleg en bronnen.
 3. Do exercise 21. Write answers down and bring to next lesson.
4. Done?
 1. Make pairs. Battle against each other. Type your names and see who wins. Start the game. You can also practice alone, if you wish.
 2. Practice your vocab. You could enter the words for Theme 1 into WRTS and practice.

[[/collapsible]]

Lesson 1

[show="+" hide="-"]

1. Digital Material.
 1. Go to Magister, ELO, Digital Material, choose Engels, Stepping Stones.
 2. Then, go to Instellingen and choose your form and place a star on the VWO 4 books.
2. Watching.


Watch the clip above and do the exercise below. Write answers down and bring to next lesson.

 1. What is the difference between British and American humour, according to Stephen Fry?
3. Grammar.
 1. Choose between present perfect and past simple.
 2. Choose between past perfect, present perfect, past simple.
4. Pitfalls.
 1. Pitfalls (='instinkers'). Choose the correct alternative in the exercise below. Any difficulties? Ask Mr Vermeulen. Write answers down and bring to next lesson.

[[div style="float:right; width: 97%"]]

P8OMCNE.png
5. Done?
 1. Practice your vocab. You could enter the words for Theme 5 into WRTS and practice.
 2. Choose between past simple and present perfect.
 3. Install Popcorn Time.

[[/collapsible]]

joomla counter

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License