15/16

Links

 1. Present continuous explanation.
 2. Choose either a simple or the -ing-form.
 3. PowerPoint on comparisons. If you need it: explanation on comparisons.
 4. Comparisons exercise 1 and 2.
 5. Some/any exercise 1 and 2.

Lesson 19

1. Kahoot maken.
 1. Maak een groepje van twee.
 2. Ga naar Kahoot en maak een account aan.
 3. Maak een Kahoot met vragen over de grammatica van de proefwerkweek (=onregelmatige werkwoorden, present simple/continuous, past simple, woordvolgorde, vragen/ontkenningen/bevestigend, some/any, meervoud, a/an).
 4. Ben je klaar met je Kahoot? Nodig een groepje uit om je Kahoot te komen doen óf ga zelf een Kahoot maken van een ander groepje.
2. Grammar.
 1. Irregular verbs.
 2. Plurals.
 3. Comparisons.
 4. Word order.
 5. Questions.
 6. Some/any.
 7. A/an.
 8. Recap the past simple.
 9. Present simple and continuous.
 10. Oefen hier met lezen. De antwoorden vind je hier.

Lesson 18

[[!collapsible show="+" hide="-"]]

 1. Maak een groepje van 2, 3, of 4 personen.
 2. Je gaat een webquest doen die is gebaseerd op Escape Rooms die tegenwoordig erg in trek zijn als leuke activiteit. Bij zo’n Escape room moet je zelf uitzoeken hoe je er weer uitkomt door verschillende clues op te lossen. Het idee achter de webquest is dat jullie op een andere manier met Engels bezig zijn. Leerlingen krijgen geen instructies over wat ze precies moeten doen. Ze mogen in groepjes werken en kunnen na een bepaalde tijd een hint vragen als ze vast zitten. Je zult merken dat alle pagina’s met een wachtwoord beveiligd zijn. Als je de opdracht in de ene “kamer” hebben opgelost hebben ze het wachtwoord voor de volgende “kamer”. Op de pagina’s staan verschillende ‘opdrachten’. Het is aan de leerlingen om uit te zoeken wat ze precies moeten zoeken/vinden. Je hebt 50 minuten om alle kamers te doorlopen!
 3. Klik hier om te beginnen!

[[/collapsible]]

Lesson 17

[[!collapsible show="+" hide="-"]]

1. Irregular verbs.

Do the quizzes below with a partner.

 1. Who scores most points?
 2. Click 5 correct past tenses in a row to win.
2. Grammar.

 1. Make these sentences into imperatives (='gebiedende wijs').
 2. Making a recipe!


Watch the clip above and do the exercises below.

 1. Doe de quiz onderaan op de site van Meester Gijs door te klikken op 'Deel 8'. Zorg ervoor dat je in de top 5 komt!
3. Reading.
f4CvSJR.jpg

Use this article to look up the answers to the question below. Do not read the entire article and do not translate the article. Write answers down and bring to next class.

 1. Stairwells, wenteltrappen, van kastelen werden op een speciale manier gebouwd. Welke twee architectonische foefjes hielpen de kasteeleigenaren om veroveraars buiten te houden?
4. Watching.


Watch the clip above and answer the questions below. Write answers down and bring to next lesson.

 1. Welke conclusie trekt de verteller over de naamgeving van de luiaards?
 2. Wat is het voordeel van bladeren? En het nadeel?
 3. What do sloths do every seven days?
 4. The narrator (='verteller') tells us the result if sloths didn't climb down a tree every seven days. What is the word?
 5. Why are they green and dirty?
 6. Why is it OK to take a nap?
5. Done?
 1. Study for the grammar SO.
 2. Practice your irregular verbs. You could enter the verbs on page 201 into WRTS and practice.
 3. Oefen hier met lezen.

[[/collapsible]]

Lesson 16

[[!collapsible show="+" hide="-"]]

1. Grammar.
 1. Multiple choice.
 2. Fill in the gaps using a past simple form.
 3. Fill in the correct irregular form (consult (='raadplegen') page 201 if necessary).
2. Watching.


Watch the clip above and answer the questions below. Write answers down and bring to next lesson.

 1. What are eyes good at?
 2. Name a few examples where cameras are better than eyes; also, note why.
3. Flowchart.
1e7S3V8.png

Kijk naar het plaatje hierboven. Het is een stappenplan met begin en einde. Dit stappenplan beschrijft welke vorm de present simple moet krijgen. Helaas heeft je irritante neefje er op zitten kliederen.

 1. Neem dit schema over in je schrift en vul het aan, zodat het weer klopt.
 2. Maak een flowchart voor de past simple
4. Translation.

Translate the two comics below into understandable Dutch. Do not use a machine translation. Write answers down and bring to next class.

mL8OOFn.jpg
5. Done?
 1. Practice your irregular verbs. You could enter the verbs on page 201 into WRTS and practice.
 2. Oefen hier met lezen.

[[/collapsible]]

Lesson 15

[[!collapsible show="+" hide="-"]]

1. Watching.


Watch the clip above and answer the questions below. Write answers down and bring to next lesson.

 1. List the kind of materials the cars are made of.
 2. What is the grand prize?
 3. Is there a secret to winning?
 4. What is this sport's appeal (=fun)?
2. Grammar.
 1. Type the correct form of the past simple.
 2. Choose the correct form. In ? and — always use a hulpwerkwoord (did/was/were/…).
 3. Type zelf vragen en ontkenningen.
3. ELO.
 1. To do the next exercise, log into Magister. Click on ELO, then Digitaal Lesmateriaal, then Engels, Stepping Stones VWO1, select Theme 6.
 2. Then, finish I-clipse Grammar 1.
4. Grammar.
Complete the grid below. Write answers down and bring to next lesson.
# + - ?
1 He went.
2 They didn't know.
3 Did Perry work?
4 I kicked.
5 Jim talked.
5. Done?
 1. Practice your vocab. You could enter the words for Theme 6 into WRTS and practice. Stones translations can be found here.
 2. Oefen hier met lezen.
 3. Read your book. The SO is coming up soon!

[[/collapsible]]

Lesson 14

[[!collapsible show="+" hide="-"]]

1. Grammar.


Watch the clip, then do the exercises below. Write answers down and bring to next class.

Listen to what Ethan says from 0m30 to 3m00.

 1. Find three past simples and six present simples.
 2. Make the three past simples into positives, questions, and negatives.
 3. Make the six present simples into past simples.
2. Grammar.


Watch the clip above and do the exercises below.

 1. Simple (always use +ed; these are all regular verbs).
 2. Medium (this one has irregular verbs).
 3. Difficult.
3. Reading.


Watch the clip above, read this article and answer the questions below. Write answers down and bring to first lesson of next week.

 1. Explain how small the island is by using an example from the article.
 2. What are the islanders' jobs?
 3. "People that make the island smaller are arrested." True or false?
4. Grammar.
Complete the grid below. Write answers down and bring to next lesson.
# present simple present continuous past simple
1 He went.
2 Perry is leaving.
3 They catch.
4 We wrote.
5 My dad forbade.
6 You think.
7 I am drinking.
8 Joan sits.
5. Verhaalslang.

Maak met een klasgenoot (of meerdere klasgenoten) een verhaalslang. Gebruik in elke zin een past simple. De verhaalslang schrijf je door steeds na één zin het papier door te geven naar je klasgenoot. Hij/zij schrijft de volgende zin en geeft het papier dan weer door. Dit herhaal je totdat het verhaal minstens 20 regels lang is. Write answers down and bring to next class.

6. Done?
 1. Practice your vocab. You could enter the words for Theme 6 into WRTS and practice. Stones translations can be found here.
 2. Oefen hier met lezen.

[[/collapsible]]

Lesson 13

[[!collapsible show="+" hide="-"]]

1. Watching.


Watch the clip above and answer the questions below. Write answers down and bring to next lesson. You will probably have to look up a word or two from the video. Use a dictionary.

 1. What does Leon call himself?
 2. Where did Leon's father get the idea?
 3. Why doesn't Leon have fingers?
 4. Where do the 2 people live who worked on the prosthetic?
 5. How does a 3D printer work?
 6. How much money did Leon save?
 7. What are two advantages of the amount of money a 3D-printed prosthetic costs?
2. Grammar: some/any.

 1. Test level exercise.
 2. Some or any?
3. Grammar: present continuous.
 1. Let's start off easy.
 2. Now for a bit of a challenge.
 3. Difficult, this one.
 4. Test level exercise.
4. Grammar.
Complete the grid below. Write answers down and bring to next lesson.
# present simple translation present continuous translation
1 Hij is aan het rennen.
2 Perry is leaving.
3 They catch.
4 We are writing.
5 My dad is skating.
6 You think.
7 I am drinking.
8 Joan sits.
5. Done?
 1. Practice your vocab. You could enter the words for Theme 5 into WRTS and practice. Stones translations can be found here.
 2. Oefen hier met lezen.

[[/collapsible]]

Lesson 12

[[!collapsible show="+" hide="-"]]

1. Watching.


Watch the clip above and answer the questions below. Write answers down and bring to next lesson. You will probably have to look up a word or two from the video. Use a dictionary.

 1. How did Tom come to do this (problem/solution/process)?
 2. After mowing a lawn, what results are seen?
2. Grammar.

 1. Word order 1.
 2. Word order 2.
 3. Multiple choice: simple or continuous.
 4. Choose between continuous and simple.
 5. Choose a simple or continuous form.
 6. Put the words in the correct order.
 7. Put the words in the correct order.
 8. Choose between this, that, these and those.
3. ELO.
 1. To do the next exercise, log into Magister. Click on ELO, then Digitaal Lesmateriaal, then Engels, Stepping Stones VWO1, select Theme 5. Then choose C - Reading and do the exercises. Use your textbook.
 2. Then, do I-clipse Grammar 1, 2, 3, and 4 from Theme 5.
4. Recap.

Make these sentences positive (+), negative (-), or into questions (?).

 1. + Charlie doesn't hate teasing.
 2. - He can help you with this problem.
 3. - She will go to a party tomorrow.
 4. ? We’re crazy about our pets.
 5. + An orca doesn't eat fish.
 6. ? A shark swims fast.
 7. - Those students must study a bit harder.
 8. ? Peter does his homework in the afternoon.
5. Done?
 1. Choose has got or have got.
 2. Study vocab Theme 5 (E-N and N-E).
 3. Oefen hier met lezen.

[[/collapsible]]

Lesson 11

[[!collapsible show="+" hide="-"]]

1. Watching.

Do the exercise below while watching the clip. Write answers down and bring to next class. LET OP: Je kunt niet alle cellen invullen. Vul zoveel mogelijk in.
Dier In welke 'extreme' omstandigheden leeft dit dier? Wat doet het dier om te overleven?
10 Het kan overleven bij 40 graden Celsius.
9
8
7
6
5
4
3
2
1
2. Grammar.


Do the exercises below.

 1. Fill in your name.
 2. Open this link, do the quiz under deel 8, and try to get as high as you can on the leaderboard.
 3. Word order. Rewrite these sentences.
 4. Open this link, do the quiz under deel 4, and try to get as high as you can on the leaderboard.
3a. Reading 1.
 1. Read the texts and answer the questions. Write answers down and bring to next class.
vmvBkS8.png
3b. Reading 2.
 1. Read the text below and answer the questions here.
3wiaP6l.png
4. Translation.
2bb230e8250c102d94d7001438c0f03b

Translate the above comic into Dutch. Do it yourself. Write answers down and bring to next class.

5. Done?
 1. Choose has got or have got.
 2. Study vocab Theme 5 (E-N and N-E).
 3. Oefen hier met lezen.

[[/collapsible]]

Lesson 10

[[!collapsible show="+" hide="-"]]

1. Watching.


Watch the clip above and answer the questions below. Write answers down and bring to next lesson.

 • takes his toothpaste
 • says “good night”
 • brushes his ears
 • brushes his eyebrows
 • takes the toothbrush
 • brushes his teeth
 1. Order the sentences above, according to what you saw.
 2. Who is in his bed?
 3. What do they do before sleeping?
 4. What does Teddy need to see well?
 5. How does teddy get sleep?
 6. Where does Teddy sleep? a) In a box b) On a table c) under the table
 7. What sounds does Mr Bean hear?
 8. What (3) things does he try to do so he can sleep?
 9. How many sheep does he count?
 10. What happens when he finishes counting?
2a. Grammar.


Watch the clip above. Then do the exercises below.

 1. Type the present continuous. Use am/is/are + stam+ing.
 2. Kies tussen de ing-vorm (nu aan de gang) en de stam(+s) (bij regelmaat).
2b. Grammar.
 1. Vul in. Jij moet een werkwoord in een werkwoordstijd zetten. Eén kolom is steeds ingevuld. Soms moet het andersom: dan is een werkwoordstijd gegeven en moet je de andere kolommen invullen. Write answers down and bring to next lesson.
# Werkwoord present simple present continuous
1 to play he plays he is playing
2 to work they … they …
3 I am sitting
4 to give you … you …
5 to run Perry … Perry …
6 they study
7 we are writing
8 to leave I … I …
9 she reads
10 to dance he … he …
3. Translation.

Translate the comic below into understandable Dutch. Do not use a machine translation. Write answers down and bring to next class.

44a9a49854bd69347706474e10ec05e7.jpg
4. Grammar 2.
Make the following sentences positive, negative, or questions. Write answers down and bring to next lesson.
# sentence change to
1 Finn likes hats. ?
2 TVs taste good. -
3 Jill doesn't have to stay at home. +
4 I would never skip class. ?
5 My mom studies Chinese. -
6 My family watches all games. -
7 I think my mom doesn't carry a gun. +
5. Done?
 1. Choose has got or have got.
 2. Study vocab Theme 5 (E-N and N-E).

[[/collapsible]]

Lesson 9

[[!collapsible show="+" hide="-"]]

1. Watching.


Watch the clip above and answer the questions below. Write answers down and bring to next lesson.

 1. What is the similarity (='overeenkomst') and difference (='verschil') between children and monkeys shown in the video?
2. Grammar: comparisons.


Watch the clip above. Then do the exercises below.

 1. Type the correct form of the comparison.
 2. Fill in your name in this exercise on some and any.
 3. Practice with little, less, least.
 4. Comparisons 1.
 5. Comparisons 2.
3. Reading.
o2ICCUa.png

Read the texts and answer the questions. Write answers down and bring to next class.

 1. Waarom zijn vierkante blikken beter dan ronde, volgens Terry Robins?
TfcrFqq.png
 1. Waarom werd Barbara Byrne aangehouden door de politie?
  1. A — Haar honden hingen uit de ramen van haar auto.
  2. B — Ze reed te hard.
  3. C — Ze viel op door gevaarlijk rijgedrag.
4. Grammar some/any.
t3jR3kJ.png
5. Done?
 1. Practice your vocab. You could enter the words for Theme 4 into WRTS and practice. Stones translations can be found here.

[[/collapsible]]

Lesson 8

[[!collapsible show="+" hide="-"]]

1. Comparing superstars.
 1. Open the document and write down who you recognise.
 2. Open this document and answers the questions. Write your answers in a separate Word document.

[[/collapsible]]

Lesson 7

[[!collapsible show="+" hide="-"]]

1. Watching.


Watch the clip above and answer the questions below. Write answers down and bring to next lesson.

 1. Hoe kun je volgens Mike een dier goed leren kennen?
 2. Wat zegt Mike over de vergelijking van vossen met katten en honden?
 3. Hoe kun je het karakter van een vos beschrijven?
 4. Wat zegt Mike over vossen in sprookjes en verhalen voor kinderen?
 5. Waar of niet waar: Veel mensen zijn het met Mike eens.
 6. Waarom zijn vossen nuttig?
 7. Waar of niet waar: Een vos doet nooit kwaad.
2. Grammar.


Watch the clip above. Then do the exercises below.

 1. Some or any?
 2. Choose.
3. Reading.
dK3p6Dm.png
 1. Read the text above. Answer the question. Write down the answers and bring next lesson.
4. Translation.

Translate the sentences below.

 1. Perry is regelmatig te laat.
 2. Ik ga 's morgens vaak met de bus.
 3. Ik zie mijn vrienden altijd op school.
 4. Thuis heb jij nog nooit huiswerk gemaakt.
 5. Finn ging (='went') vrijdag naar Frankrijk.
5. Done?
 1. Practice your vocab. You could enter the words for Theme 4 into WRTS and practice. Stones translations can be found here.

[[/collapsible]]

Lesson 6

[[!collapsible show="+" hide="-"]]

1. Proefwerk practice.

Open this document and answer the questions. Write answers down and bring to next class.

1. Plural http://www.myenglishpages.com/site_php_files/grammar-exercise-plural.php

2. Plural http://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/nouns_articles/plural6.htm

3. Plural http://www.english-4u.de/plural_ex2.htm

4. Articles http://www.english-4u.de/a_an_ex1.htm

5. Articles http://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/nouns_articles/article_a.htm

6. Possessive s http://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/nouns_articles/apostrophe_s4.htm

7. Possessive s http://www.tolearnenglish.com/exercises/exercise-english-1/exercise-english-135.php

8. Possessive s https://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/nouns/exercises?04

9. Present simple http://oud.digischool.nl/en/grammatica/pressimp-vraag1.htm

10. Present simple http://oefeningenengels.classy.be/Simplepresentoef2.html

11. Present simple http://oefeningenengels.classy.be/Simplepresentoef4.html

12. Questions http://www.english-4u.de/present_ques_ex1.htm

13. Questions http://www.english-4u.de/present_ques_ex6.htm

14. Negations http://www.english-4u.de/pres_neg_ex1.htm

15. Negations http://www.english-4u.de/pres_neg_ex4.htm

16. Present simple
(+ / - / ?) http://oud.digischool.nl/en/grammatica/pressimp-vraag2.htm

17. To be http://www.english-4u.de/am_is_are_ex1.htm

18. To be http://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=2813

19. Short yes/no answers http://www.english-4u.de/short_answers_ex2.htm

20. Short yes/no answers http://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/questions/short_answers.htm

21. Personal pronouns http://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/pronouns/personal_pronouns3.htm

22. Personal pronouns + to be vormen http://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/pronouns/personal_pronouns2.htm

23. Personal pronouns http://www.english-4u.de/pers_pronouns_ex1.htm

24. Personal and possessive pronouns http://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=1783

25. Personal and possessive pronouns https://learnenglishteens.britishcouncil.org/grammar-vocabulary/grammar-videos/personal-pronouns-and-possessives - LET OP: DE OEFENINGEN STAAN IN DE BLAUWE BALKJES
[[/collapsible]]

Lesson 5

[[!collapsible show="+" hide="-"]]

0. Enquête.

Deze enquête is bedoeld om informatie te krijgen over hoe leerlingen denken over de lessen Engels van Thomas Vermeulen. De resultaten zullen gebruikt worden om de lessen te verbeteren. Vul de enquête serieus en eerlijk in. De enquête is anoniem. Het beantwoorden van de vragen zal maximaal 10 minuten kosten.

1. Grammar.
 1. Plurals 1.
 2. Plurals 2.
 3. Plurals 3.
2. Watching.


Watch the clip above and do the exercise below. Write answers down and bring to next lesson.

Words to help
to communicate communiceren, praten
to generate maken
to protect beschermen
to warn waarschuwen
turf territorium
to continue doorgaan
to surface bovenkomen
to defend beschermen
to attract aantrekken
attractive aantrekkelijk
populations bevolking
to disable uitschakelen
to detect ontdekken
 1. Wat is de functie van de geluiden die een olifant maakt?
 2. Wat is de functie van de geluiden die een howler monkey (='brulaap') maakt?
 3. Hoe lang zingt de kakapo?
 4. Waar verblijven cicadas 17 jaar lang voordat ze tevoorschijn komen?
 5. Welke twee functies heeft het geluid van coqui kikker?
 6. Waarom maken vleermuizen geluid?
 7. Wat gebeurt zodat vleermuizen niet doof worden van hun eigen geluid?

[[/collapsible]]

Lesson 4

[[!collapsible show="+" hide="-"]]
Open this document and answer the questions. Write answers down and bring to next class.
[[/collapsible]]

Lesson 3

[[!collapsible show="+" hide="-"]]
Open this document and answer the questions. Write answers down and bring to next class.
[[/collapsible]]

Lesson 2

[[!collapsible show="+" hide="-"]]

1. Grammar.
 1. A multiple-choice exercise that is not very difficult. Choose between do(n't), and does(n't).
 2. Choose do or does.
 3. Write questions and negations. If you find this hard, try this exercise for extra practice.
 4. Write 's or just s. In other words, write 'meervoud' or 'bezit' in this exercise.
2. Theory.

Answer the questions below. Write answers down and bring to next class.

 1. What words can begin a yes/no-question?
 2. When should you use do and when does?
 3. How do you form questions with to have?
 4. What follows a form of to do?
 5. Name three of the most-used auxiliaries (='hulpwerkwoorden').
3. ELO.
 1. To do the next exercise, log into Magister. Click on ELO, then Digitaal Lesmateriaal, then Engels, Stepping Stones VWO1, select Theme 2. Then choose F - Reading and do the exercises. Consult page pages 34 and 35.
 2. Then, do I-clipse Grammar 4 from Theme 2.

[[/collapsible]]

Lesson 1

[[!collapsible show="+" hide="-"]]

1. Grammar.

Listen to what mommy and the 5-year-old say from 0m00 to 1m00. Write answers down and bring to next lesson.

 1. Neem de tabel hieronder over. Schrijf in de tabel alle woorden voor personen die in het filmpje gebruikt worden.
 2. Vul daarna de ontbrekende cellen ook in, zodat de tabel helemaal ingevuld is.
Nederlands onderwerp Engels onderwerp Engels lijdend voorwerp Engels bezittelijk
ik
hij
zij she
het its
wij us
zij their
2. Grammar.
 1. Practice pronouns.
3. Crossword.
 1. Fill in the crossword below using the information on text book page 16. Write answers down and bring to next class.
YY6XSQC.png
4a. Reading.

Read the text and answer the questions. Write answers down and bring to next class.

3SgnIs4.png
4b. ELO.
 1. To do the next exercise, log into Magister. Click on ELO, then Digitaal Lesmateriaal, then Engels, Stepping Stones VWO1, select Theme 1. Then choose C - Reading and do the exercises.
5. Done?
 1. Practice your vocab. You could enter the words for Theme 1 into WRTS and practice. Stones translations can be found here.

[[/collapsible]]

joomla counter

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License