14/15

Links

 1. Present continuous explanation.
 2. Choose either a simple or the -ing-form.
 3. PowerPoint on comparisons. If you need it: explanation on comparisons.
 4. Comparisons exercise 1 and 2.
 5. Some/any exercise 1 and 2.

Week 26

1. Watching.


Watch the clip above and answer the questions below. Write answers down and bring to next lesson. You will probably have to look up a word or two from the video. Use a dictionary.

 1. Why doesn't Leon have fingers?
 2. Which (2) people worked to develop the prosthetic?
 3. How does a 3D printer work?
 4. How much money did Leon save?
2. Grammar.
 1. Plurals.
 2. Comparisons.
 3. Word order.
 4. Questions.
 5. Some/any.
 6. A/an.
3. Kahoot-vragen verzinnen.
 1. Vul je naam in en verzin drie Kahoot-vragen over de grammatica van Theme 1-8.
4. Reading.
dK3p6Dm.png
 1. Read the text above. Answer the questions below. Write down the answers and bring to the first lesson of next week.
5. Done?
 1. Recap the past simple.
 2. Oefen hier met lezen.

Week 25

[show="+" hide="-"]

1. Watching.


Watch the clip above and answer the questions below. Write answers down and bring to next lesson.

 1. Hoe kun je volgens Mike een dier goed leren kennen?
 2. Wat zegt Mike over de vergelijking van vossen met katten en honden?
 3. Hoe kun je het karakter van een vos beschrijven?
 4. Wat zegt Mike over vossen in sprookjes en verhalen voor kinderen?
 5. Waar of niet waar: Veel mensen zijn het met Mike eens.
 6. Waarom zijn vossen nuttig?
 7. Waar of niet waar: Een vos doet nooit kwaad.
2. Grammar.

Hier kun je de grammatica van dit jaar nog eens oefenen.

 1. Theme 1: Present simple spelling.
 2. Theme 2: Present simple questions.
 3. Theme 2: Present simple negations.
 4. Theme 3: Plurals.
 5. Theme 3: Articles. Skip number 2.
 6. Theme 4: Comparisons.
 7. Theme 5: Adverbs of frequency.
 8. Theme 5: Present continuous.
 9. Other: Question tags.
 10. Other: Past simple 1 and Past simple 2.
3a. Reading 1.
 1. Read the texts and answer the questions. Write answers down and bring to next class.
vmvBkS8.png
3b. Reading 2.
 1. Read the text below and answer the questions here.
3wiaP6l.png
4. Translation.
2bb230e8250c102d94d7001438c0f03b

Translate the above comic into Dutch. Do it yourself. Write answers down and bring to next class.

5. Done?
 1. Oefen hier met lezen.

[[/collapsible]]

Week 24

[show="+" hide="-"]


Watch the clip above, read this article and answer the questions below. Write answers down and bring to first lesson of next week.

 1. Explain how small the island is by using an example from the article.
 2. What are the islanders' jobs?
 3. "The island will remain the size it is now, because people that make the island smaller are arrested." True or false?
2. Grammar.
 1. Multiple choice on ordinals.
 2. Write ordinals for laaaarrrrggeeeee numbers.
3. Reading.
o2ICCUa.png

Read the texts and answer the questions. Write answers down and bring to next class.

 1. Waarom zijn vierkante blikken beter dan ronde, volgens Terry Robins?
TfcrFqq.png
 1. Waarom werd Barbara Byrne aangehouden door de politie?
  1. A — Haar honden hingen uit de ramen van haar auto.
  2. B — Ze reed te hard.
  3. C — Ze viel op door gevaarlijk rijgedrag.
4. ELO.
 1. To do the next exercise, log into Magister. Click on ELO, then Digitaal Lesmateriaal, then Engels, Stepping Stones VWO1, select Theme 7. Then do Test Yourself.
 2. Then choose Theme 8, and do Test Yourself.
5. Done?
 1. Recap the past simple.
 2. Study the vocab and Stones for Theme 7 and study the Stones for Theme 8. The test is on June 16th (vw1g) or on June 17th (vw1f).

[[/collapsible]]

Week 23

[show="+" hide="-"]

1. Watching.


Watch the clip above and do the exercise below. Write answers down and bring to next lesson.

Words to help
to communicate communiceren, praten
to generate maken
to protect beschermen
to warn waarschuwen
turf territorium
to continue doorgaan
to surface bovenkomen
to defend beschermen
to attract aantrekken
attractive aantrekkelijk
populations bevolking
to disable uitschakelen
to detect ontdekken
 1. Wat is de functie van de geluiden die een olifant maakt?
 2. Wat is de functie van de geluiden die een howler monkey (='brulaap') maakt?
 3. Hoe lang zingt de kakapo?
 4. Waar verblijven cicadas 17 jaar lang voordat ze tevoorschijn komen?
 5. Welke twee functies heeft het geluid van coqui kikker?
 6. Waarom maken vleermuizen geluid?
 7. Wat gebeurt zodat vleermuizen niet doof worden van hun eigen geluid?
2. Grammar.
 1. Word order 1.
 2. Word order 2.
 3. Word order 3.
3. ELO.
 1. To do the next exercise, log into Magister. Click on ELO, then Digitaal Lesmateriaal, then Engels, Stepping Stones VWO1, select Theme 8. Then do Grammar 1.
4. Reading.

Read the texts and answer the questions. Write answers down and bring to next class.

3SgnIs4.png
Gbw3KKq.png
5. Done?
 1. Recap the past simple.
 2. Study the vocab and Stones for Theme 7 and study the Stones for Theme 8. The test is on June 16th (vw1g) or on June 17th (vw1f).

[[/collapsible]]

Week 22

[show="+" hide="-"]

1. Watching.


Watch the clip above and answer the questions below. Write answers down and bring to next lesson.

 1. List the kind of materials the cars are made of.
 2. What is the grand prize?
 3. Is there a secret to winning?
 4. What is this sport's appeal (=fun)?
2. Grammar.

 1. Choose between will and am/is/are going to.
3. ELO.
 1. To do the next exercise, log into Magister. Click on ELO, then Digitaal Lesmateriaal, then Engels, Stepping Stones VWO1, select Theme 7. Then do Grammar 1.
 2. Then, do Grammar 2.
 3. Then, do Grammar 3. Only use am/is/are going to.
4. Hero.

You will do a task called Hero. You must write an article of 100 words about your hero. Consult the check-list below for more instructions.

 1. You must write your article in Microsoft Word. Also put a picture of your hero.
 2. Your hero can be a man, a woman, a real hero, a fictional hero, a sportsperson, a film star, a pop star, a politician, a family member, someone you know.
 3. Mention biographical details (date of birth, birthplace, heroic qualities, what he or she is famous for).
 4. Your article must use 5 words from the Theme 7 vocabulary. Highlight or underline them.
 5. In your article, talk about what makes this person your hero and what amazing things (s)he has done.

[[/collapsible]]

Week 21

[show="+" hide="-"]

0. Book SO.

Go to x.co/toets and wait for Mr Vermeulen to tell you the password.

1. Grammar.

 1. Exercise on plurals.
 2. Question tags
2. Watching.


Watch the clip above and answer the questions below. Write answers down and bring to next lesson.

 1. The boys worry about how things will be once they get to America. What concerns do they have?
 2. What are they taught at 1m10-1m47?
 3. The boys have had some bad experiences with regard to interaction with Americans. What do they find a 'shame'?
 4. The boys have had some trouble with the police. What exactly occurred?
3. Done?
 1. Recap the past simple.
 2. Study the vocab for Theme 7. The test is on May 26th (vw1g) or on May 27th (vw1f).

[[/collapsible]]

Week 15

[show="+" hide="-"]

1. Watching.


Watch the clip above and answer the questions below. Write answers down and bring to next lesson.

 1. How often do sloths go to the bathroom?
 2. Why are they so dirty?
2. Grammar.
 1. Choose was or were.
 2. Do you know your irregular verbs? Check here or here.
 3. Which of these is the correct negative sentence? Remember: did + hele werkwoord.
 4. Make questions. Remember: did + hele werkwoord.
3. ELO.
 1. To do the next exercise, log into Magister. Click on ELO, then Digitaal Lesmateriaal, then Engels, Stepping Stones VWO1, select Theme 6. Then do Grammar 1.
4. Done?
 1. Make negations. Remember: did + hele werkwoord.
 2. Study page 201 from your textbook. The test is on April 14th (vw1g) or on April 15th (vw1f).

[[/collapsible]]

Week 14

[show="+" hide="-"]

1. Grammar.
 1. Make questions. Remember: did + hele werkwoord.
 2. Fill in. Which are regular and which are irregular?
2. Reading.
f4CvSJR.jpg

Use this article to look up the answers to the question below. Do not read the entire article and do not translate the article. Write answers down and bring to next class.

 1. Stairwells, wenteltrappen, van kastelen werden op een speciale manier gebouwd. Welke twee architectonische foefjes hielpen de kasteeleigenaren om veroveraars buiten te houden?
3. ELO.
 1. To do the next exercise, log into Magister. Click on ELO, then Digitaal Lesmateriaal, then Engels, Stepping Stones VWO1, select Theme 6. Then do C - Reading.
4. Grammar.
Complete the grid below. Write answers down and bring to next lesson.
# present simple present continuous past simple
1 He went.
2 Perry is leaving.
3 They catch.
4 We wrote.
5 My dad forbade.
6 You think.
7 I am drinking.
8 Joan sits.
5. Done?
 1. Make negations. Remember: did + hele werkwoord.
 2. Study page 201 from your textbook. The test is on April 14th (vw1g) or on April 15th (vw1f).

[[/collapsible]]

Week 13

[show="+" hide="-"]

0. Spelling bee.

Listen to Mr Vermeulen.

1. Watching.

Do the exercise below while watching the clip. Write answers down and bring to next class. LET OP: Je kunt en hoeft niet alle cellen invullen. Soms wordt informatie niet genoemd en soms zul je het niet kunnen verstaan. Vul zoveel mogelijk in.
Dier In welke 'extreme' omstandigheden leeft dit dier? Hoe krijgt het dier dit voor elkaar?
10 Het kan overleven bij 40 graden Celsius.
9
8
7
6
5
4
3
2
1
2. Grammar.


Watch the clip above and do the exercises below.

 1. Simple (always use +ed; these are all regular verbs).
 2. Medium (this one has irregular verbs).
 3. Difficult.
3. Verhaalslang.

Maak met een klasgenoot (of meerdere klasgenoten) een verhaalslang. Gebruik in elke zin een past simple. De verhaalslang schrijf je door steeds na één zin het papier door te geven naar je klasgenoot. Hij/zij schrijft de volgende zin en geeft het papier dan weer door. Dit herhaal je totdat het verhaal minstens 20 regels lang is. Write answers down and bring to next class.

4. Done?
 1. Study vocab Theme 6 (E-N and N-E) for the test on March 30th (vw1g) or 31st (vw1f).

[[/collapsible]]

Week 12

[show="+" hide="-"]

1. Watching.


Watch the clip above and answer the questions below. Write answers down and bring to next lesson.

 1. Are the sounds that were used based on fact?
 2. How did the sound engineers make the sounds for the dinosaurs?
 3. How was the raptor sound made?
2. Grammar.
 1. Type the correct form of the past simple.
 2. Choose the correct form. In ? and — always use a hulpwerkwoord (did/was/were/…).
 3. Type zelf vragen en ontkenningen.
3. Translation.

Translate the two comics below into understandable Dutch. Do not use a machine translation. Write answers down and bring to next class.

mL8OOFn.jpg
4. Grammar.
Complete the grid below. Write answers down and bring to next lesson.
# + - ?
1 He went.
2 They didn't know.
3 Did Perry work?
4 I kicked.
5 Jim talked.
5. Done?
 1. Study vocab Theme 6 (E-N and N-E) for the test on March 30th (vw1g) or 31st (vw1f).

[[/collapsible]]

Week 11

[show="+" hide="-"]

1. Watching.


Watch the clip above and answer the questions below. Write answers down and bring to next lesson.

 1. Can you name all the sounds it produces?
 2. Why does it make these sounds?
2. Grammar.

 1. Make past simple forms here.
 2. How does the spelling change?
 3. Now, make questions! Remember: use did + inf.
3. Grammar.


Watch the clip, then do the exercises below. Write answers down and bring to next class.

Listen to what Ethan says from 0m30 to 3m00.

 1. Find three past simples and six present simples.
 2. Make the three past simples into positives, questions, and negatives.
 3. Make the six present simples into past simples.
4. Done?
 1. Study vocab Theme 6 (E-N and N-E) for the test on March 30th.

[[/collapsible]]

Week 10

[show="+" hide="-"]

1. Kahoot.
 1. Follow this link and wait for the PIN number.
2. Grammar.
 1. Choose between continuous and simple.
 2. Choose a simple or continuous form.
 3. Put the words in the correct order.
 4. Put the words in the correct order.
 5. Choose between this, that, these and those.
3. ELO.
 1. To do the next exercise, log into Magister. Click on ELO, then Digitaal Lesmateriaal, then Engels, Stepping Stones VWO1, select Theme 5. Then do all grammar exercises.
 2. Then, finish F - Reading.
 3. Then, do Test Yourself.
4. Done?
 1. Study vocab Theme 5 (E-N and N-E) for the test on March 9th.
 2. Fill in a continuous or simple form.

[[/collapsible]]

Week 9

[show="+" hide="-"]

1. Watching.


Watch the clip above and answer the questions below. Write answers down and bring to next lesson.

 1. Welke eigenschappen van de olm maken het speciaal? Noem er 3.
2. Grammar.


Do the exercises below.

 1. Fill in your name.
 2. Open this link, do the quiz under deel 8, and try to get as high as you can on the leaderboard.
 3. Word order. Rewrite these sentences.
 4. Open this link, do the quiz under deel 4, and try to get as high as you can on the leaderboard.
3. ELO.
 1. To do the next exercise, log into Magister. Click on ELO, then Digitaal Lesmateriaal, then Engels, Stepping Stones VWO1, select Theme 5. Then do all grammar exercises.
4. Translation.

Translate the sentences below.

 1. Perry is regelmatig te laat.
 2. Ik ga 's morgens vaak met de bus.
 3. Ik zie mijn vrienden altijd op school.
 4. Thuis heb jij nog nooit huiswerk gemaakt.
 5. Finn ging (='went') vrijdag naar Frankrijk.
5. Done?
 1. Study vocab Theme 5 (E-N and N-E) for the test on March 9th.
 2. Fill in a continuous or simple form.

[[/collapsible]]

Week 7

[show="+" hide="-"]

1. Grammar.


Finish the sentences below by using the verbs in brackets. Use a present continuous. Write answers down and bring to next class.

 1. At 0.17 exactly, Mr Bean is putting his suitcase in the rack.
 2. At 0.32 exactly, Mr Bean … (sit) down.
 3. At 0.47 exactly, Mr Bean … (read) book.
 4. At 1.25 exactly, Mr Bean … (put) fingers in his ears, because the man … (laugh).
 5. At 1.47 exactly, Mr Bean … (try) to turn the page.
 6. At 3.03 exactly, Mr Bean … (swing) socks behind his ears.
 7. At 3.52 exactly, Mr Bean … (give) man his ticket.
2. Grammar.


Watch the clip above. Then do the exercises below.

 1. Type the present continuous. Use am/is/are + stam+ing.
 2. Kies tussen de ing-vorm (nu aan de gang) en de stam(+s) (bij regelmaat).
3. Grammar.
 1. Vul in. Jij moet een werkwoord in een werkwoordstijd zetten. Eén kolom is steeds ingevuld. Soms moet het andersom: dan is een werkwoordstijd gegeven en moet je de andere kolommen invullen. Write answers down and bring to next lesson.
# Werkwoord present simple present continuous
1 to play he plays he is playing
2 to work they … they …
3 I am sitting
4 to give you … you …
5 to run Perry … Perry …
6 they study
7 we are writing
8 to leave I … I …
9 she reads
10 to dance he … he …
4. Translation.

Translate the comic below into understandable Dutch. Do not use a machine translation. Zorg dat je vertaling van de persoonsvormen klopt! Write answers down and bring to next class.

MBmqKKH.jpg
5. Done?
 1. Study vocab Theme 5 (E-N and N-E) for the test on February 24th.

[[/collapsible]]

Week 6

[show="+" hide="-"]

1. Watching.


Watch the clip above and answer the questions below. Write answers down and bring to next lesson.

 1. How old was Sky when she started?
 2. Why did Sky choose to do golf?
 3. What word does Ellen use to say what she thinks of Sky's achievements?
 4. How far can Sky hit a ball?
 5. What happens in the 'weight room'? Why is it important that Sky goes there often?
2. Grammar.
 1. Fill in the correct word.
 2. Choose …of… or 's.
 3. Choose this, that, those or// these//.
 4. Change the sentences into plural.
3. Translation.

Translate the comic below into understandable Dutch. Do not use a machine translation. Write answers down and bring to next class.

44a9a49854bd69347706474e10ec05e7.jpg
4. Grammar 2.
Make the following sentences positive, negative, or questions. Write answers down and bring to next lesson.
# sentence change to
1 Finn likes hats. ?
2 TVs taste good. -
3 Jill doesn't have to stay at home. +
4 I would never skip class. ?
5 My mom studies Chinese. -
6 My family watches all games. -
7 I think my mom doesn't carry a gun. +
5. Done?
 1. Choose has got or have got.
 2. Study vocab Theme 5 (E-N and N-E) for the test on February 24th.

[[/collapsible]]

Week 5

[show="+" hide="-"]

1. Grammar.
 1. Have got. Don't forget got.
 2. Use have got or do you have.
 3. Fill in.

[[/collapsible]]

Week 3b

[show="+" hide="-"]

0. Introduction.

Fill in your name.

1. Watching.


Watch the clip above and answer the questions below. Write answers down and bring to next lesson.

 • takes his toothpaste
 • says “good night”
 • brushes his ears
 • brushes his eyebrows
 • takes the toothbrush
 • brushes his teeth
 1. Order the sentences above, according to what you saw.
 2. Who is in his bed?
 3. What do they do before sleeping?
 4. What does Teddy need to see well?
 5. How does teddy get sleep?
 6. Where does Teddy sleep? a) In a box b) On a table c) under the table
 7. What sounds does Mr Bean hear?
 8. What (3) things does he try to do so he can sleep?
 9. How many sheep does he count?
 10. What happens when he finishes counting?
2. Grammar 1.


Watch the clip above. Then do the exercises below.

 1. Type the correct form of the comparison.
 2. Practice with little, less, least.
3. Grammar 2.


Watch the clip above. Then do the exercises below.

 1. Some or any?
 2. Choose.
4. Reading.

Read the text and answer the questions. Write answers down and bring to next class.

3SgnIs4.png
5. Done?
 1. Choose has got or have got.
 2. One last exercise.
 3. Study vocab Theme 4 (E-N and N-E) and Stones for the test on January 27th.

[[/collapsible]]

Week 3

[show="+" hide="-"]

1. Comparisons.
 1. Comparisons 1.
 2. Comparisons 2.
2. Some/any.
t3jR3kJ.png

[[/collapsible]]

Week 2

[show="+" hide="-"]

1. Anglia.

Read and complete all exercises from Unit 1 with a classmate. Write answers down and bring to next class.

2. Grammar.
 1. Comparisons 1.
 2. Comparisons 2.
3. Done?
 1. Study vocab Theme 4 (E-N and N-E) for the test on January 12th (vw1g) or 13th (vw1f).

[[/collapsible]]

Week 50/51

[show="+" hide="-"]

1. WereDi Zoo SO.
 1. Work on your 'WereDi Zoo' project. Hand it in in today's lesson.
2. Choose from the options below.
 1. Do 25 plurals from this exercise.
 2. On the Digitaal Lesmateriaal, do I-clipse Stones - Training and Test Yourself.
 3. From Week 48 on Combilessen.tk, do Sea Snail in His Knee.
 4. Study the Theme 3 vocab, perhaps on WRTS. The test is on December 16th (vw1g) or December 17th (vw1f).

[[/collapsible]]

Week 48

[show="+" hide="-"]

 1. Do 25 plurals from this exercise.
 2. Work in your group on the WereDi Zoo.
 3. From Week 48 on Combilessen.tk, do Sea Snail in His Knee.
 4. Study the Theme 3 vocab, perhaps on WRTS. The test is next Tuesday on December 2nd.

[[/collapsible]]

Week 45b

[show="+" hide="-"]

1. Grammar.
 1. A multiple-choice exercise that is not very difficult. Choose between do(n't), and does(n't).
 2. Choose do or does.
 3. Write questions and negations. If you find this hard, try this exercise for extra practice.
 4. Write 's or just s. In other words, write 'meervoud' or 'bezit' in this exercise.
2. Theory.

Answer the questions below. Write answers down and bring to next class.

 1. What words can begin a yes/no-question?
 2. When should you use do and when does?
 3. How do you form questions with to have?
 4. What follows a form of to do?
 5. Name three of the most-used auxiliaries (='hulpwerkwoorden').
3. ELO.
 1. To do the next exercise, log into Magister. Click on ELO, then Digitaal Lesmateriaal, then Engels, Stepping Stones VWO1, select Theme 2. Then choose F - Reading and do the exercises. Consult page pages 34 and 35.
 2. Then, do I-clipse Grammar 4 from Theme 2.
4. Grammar 1.
Rewrite positive (+) sentences into negatives (-) or questions (?). Write answers down and bring to next class.
# sentence change into
1 Mother has a cake. ?
2 Does Ian carry a gun? +
3 Lisa studies English. -
5. Grammar 2.

Translate the following sentences into English. Write answers down and bring to next class.

 1. Het haar van Anne is paars.
 2. Eten honden gras?
 3. Kan een kat vliegen?
6. Done?
 1. Study vocab Theme 2 (E-N and N-E) for the test on November 7th.

[[/collapsible]]

Week 45a

[show="+" hide="-"]

1. Grammar.
 1. A multiple-choice exercise that is not very difficult. Choose between do, does, and doesn't.
 2. In this one, try to guess what type of sentence you need.
2. Theory.

Answer the questions below. Write answers down and bring to next class.

 1. What words can begin a yes/no-question?
 2. When should you use do and when does?
 3. How do you form questions with to have?
 4. What follows a form of to do?
 5. Name three of the most-used auxiliaries (='hulpwerkwoorden').

[[/collapsible]]

Week 41

[show="+" hide="-"]

0. Intro.

Listen to Mr Vermeulen.

1. Watching.


Watch the clip above and answer the questions below. Write answers down and bring to next lesson.

 1. Summer's zus heeft haar teddybeer…
 2. Wat zegt Olivia over edamame (='type voedsel')?
 3. Wanneer mag Tommy chocolade eten?
 4. Welk Engels woord gebruikt Tommy om zijn zussen te beschrijven?
 5. Olivia (2) komt vaak nooit aan spelen toe, omdat…
 6. Nathaniel wordt altijd gepest door zijn broer. Zijn broer pest hem door…
 7. Wat doet Nathaniel als hij gepest wordt?
 8. Wat zegt Alice over softballs?
2. ELO.
 1. To do the next exercise, log into Magister. Click on ELO, then Digitaal Lesmateriaal, then Engels, Stepping Stones VWO1, select Theme 2. Then choose C - Reading and do the exercises.
 2. Then, do I-clipse Grammar 1 from Theme 1.
 3. Then, do I-clipse Grammar 2.
 4. Then, do I-clipse Grammar 3.
 5. Then, do Test Yourself.
3. Done?
 1. Practice your vocab. You could enter the words for Theme 1 into WRTS and practice. Stones translations can be found here.

[[/collapsible]]

Week 40b

[show="+" hide="-"]

1. Grammar.

 1. Complete this story about Mary.
 2. Choose the correct pronoun.
 3. Once again, choose correctly.
2. Reading.

Do the exercise called on Mr Snips the hairdresser Combilessen.tk. Write answers down and bring to next class.

3. Crossword.
 1. Fill in the crossword below using the information on text book page 16. Write answers down and bring to next class.
YY6XSQC.png
4. ELO.
 1. To do the next exercise, log into Magister. Click on ELO, then Digitaal Lesmateriaal, then Engels, Stepping Stones VWO1, select Theme 1. Then choose I-clipse Grammar 1+2+3 and do the exercises.
5. Done?
 1. Practice your vocab. You could enter the words for Theme 1 into WRTS and practice. Stones translations can be found here.

[[/collapsible]]

Week 40

[show="+" hide="-"]

1. Watching.


Watch the clip above and do the exercise below. Write answers down and bring to next lesson.

 1. Wat heeft Marlin op school gedaan?
 2. Waarom werd hij niet betrapt?
 3. Wat doet zijn vader veel?
 4. Wat vinden zijn ouders van Marlin's vriendin?
 5. Wat heeft Marlin gisteren meegemaakt?
2. Grammar.
 1. An exercise with to have.
 2. Personal pronouns.
 3. Practice personal pronouns here.
 4. Fill in the correct forms of to be.
 5. Present simple is also included in the test.
3. Flowchart.
1e7S3V8.png

Kijk naar het plaatje hierboven. Het is een stappenplan met begin en einde. Dit stappenplan beschrijft welke vorm de present simple moet krijgen. Helaas heeft je irritante neefje er op zitten kliederen.

 1. Neem dit schema over in je schrift en vul het aan, zodat het weer klopt.
4. Exercise.
 1. Do exercises 1.5, 1.6, and 59.4 from the handout Mr Vermeulen gave you.
5. Done?
 1. Practice your vocab. You could enter the words for Theme 1 into WRTS and practice. Stones translations can be found here.

[[/collapsible]]

Week 39

[show="+" hide="-"]

2. Grammar.
 1. How do you spell the present simple? Do you know?
 2. When do you type an -s?
 3. Do you know the spelling rules, such as what happens to -y?
 4. OK, last one.
3. Done?
 1. Practice your vocab. You could enter the words for Theme 1 into WRTS and practice.

[[/collapsible]]

Week 37

[show="+" hide="-"]

1. Grammar: Personal pronouns.
 1. Practice pronouns.
2. Grammar: Simple present.
 1. Het is slim om voor deze oefeningen je aantekeningen door te lezen. Ook kun je deze site doorlezen om de present simple te herhalen.
 2. Wél of geen -s? Doe deze oefening.
 3. Complete this crossword. Click on a number to start.
 4. Type the answer yourself in this exercise. Choose between -s or -es.
 5. Bij deze oefening moet je alles alleen doen. Kijk of het je lukt!

[[/collapsible]]


Resources

joomla counter

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License