15/16

Links

 1. Gijs Palsrok. Kijk in de lijst rechts voor grammatica-onderdelen.
 2. You can find the literature katern here.

Lesson 19

1. Watching.


Watch the clip above and answer the questions below. Write answers down and bring to next lesson. You will probably have to look up a word or two from the video. Use a dictionary.

 1. What does Leon call himself?
 2. Where did Leon's father get the idea?
 3. Why doesn't Leon have fingers?
 4. Where do the 2 people live who worked on the prosthetic?
 5. How does a 3D printer work?
 6. How much money did Leon save?
 7. What are two advantages of the amount of money a 3D-printed prosthetic costs?
2. Literature.

Beantwoord de onderstaande vragen.

 • Tomorrow, Tomorrow and so Forth van John Updike
 1. Verklaar de titel.
 2. Hoe heet de leraar?
 3. Wat voor leraar is hij, gebruik aanwijzingen uit de tekst.
 4. Noem de namen van een aantal leerlingen en vertel wat er over ze gezegd wordt.
 5. Waar speelt het verhaal zich af (geef zoveel mogelijk details)?
 6. Hoe oud zijn de leerlingen ongeveer?
 7. Met welk onderwerp is de leraar bezig?
 8. Leg uit wat Shakespeare bedoelt met ‘Tomorrow, tomorrow and so Forth’.
 9. Noem een aantal redenen waarom de leerlingen zich niet netjes gedragen tijdens de les.
 10. Waarom wordt de leraar boos op Gloria?
 11. Welke boodschap staat er in de ‘note’?
 12. Wat vindt de leraar van die boodschap en waarom?
 13. Welk advies geeft de leraar Gloria over het gebruik van belangrijke woorden in een taal?
 14. Waarom krijgt Gloria geen straf?
 15. Wie zijn Strunk , Murchison en Fryeburg?
 16. Geef commentaar op de laaste zin van het verhaal.
 17. Wat voor weer met het verhaal te maken?
 18. Wat heeft Shakespeare’s Macbeth te maken met het weer in vraag 17?
 19. Waarom is het verhaal van de gymleraar zo pijnlijk voor de leraar Engels.
 • Love van Roger McGough
 1. Zoek op wat visuele poëzie is en leg uit waarom ‘Love’ een visueel gedicht is.
 2. Hoe moet je het gedicht lezen en waarop lijkt dat dan?
 3. Leg de betekenis van ‘the net’ uit.
 4. Wat is bij tennis een zgn. ‘love game’?
 5. Parafraseer (vertel in je eigen woorden) het gedicht.
3. Done?
 1. Read! Log into Magister. Then open a new tab and go to Eindexamensite. Make yourself familiar with the site and its potential. You can use it to practice for your English reading comprehension exam in January.

Lesson 18

1. Grammar.
 1. Vul in. Jij moet twee werkwoorden in een werkwoordstijd zetten. Eén kolom is ingevuld. Soms moet het andersom: dan is een vervoeging gegeven en moet jij de werkwoordstijd benoemen. Write answers down and bring to next lesson.
# Tense to … to be
1 present simple he has he is
2 past perfect (to forget)
3 present perfect (to see)
4 Perry had lived
5 (to stalk) you were being
6 present perfect (to kill)
7 (to look at) I will be
8 (to cook) we are going to have been being
9 we were skiing
10 must have printed
2. Grammar.

Step Activity
1 Zoek zelfstandig naamwoord(en) voor een nieuw onderwerp. Begin je passieve zin hiermee.
2 Zet de persoonsvorm/tense van het originele hoofdww om naar een vorm van to be. Schrijf op.
3 Schrijf het voltooid deelwoord van het originele hoofdww.
4 Bekijk of er nog onderdelen uit de originele zin overgeschreven moeten worden.
 1. Make the sentences passive.
 2. Make passive.
 3. Convert active sentences into passives.
 4. Use the tense indicated in brackets.
3. Grammar.

Watch the clip. Find 3 active sentences to convert into passives. Also, find 3 passive sentences to convert into active sentences.

4. Done?
 1. Practice vocab. You could enter the words from Katern 2 Theme 4 into WRTS and practice.
 2. Battle irregular verbs against each other digitally! Type your names at the start and see who wins. Start the game.

Lesson 17

Lesson 16

Please consult this document on so/neither. This information is on the test!

Presentation

Lesson 15

Lesson 14

Lesson 13

Lesson 12

Lesson 11

Lesson 10

Lesson 9

Lesson 8

Lesson 7

Lesson 6

Lesson 5

Lesson 4

Lesson 3

Lesson 2

Lesson 1

joomla counter

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License