14/15

Links

 1. Gijs Palsrok. Kijk in de lijst rechts voor grammatica-onderdelen.
 2. Literatuurkatern.
 3. Antwoorden passive-blaadje.
 4. Extra oefenmateriaal K2Th4. Antwoorden.

SO Prep

1. Make questions and negations.
 1. Negation 1.
 2. Negation 2.
 3. Negation 3.
 4. Negation 4.
 5. Negation 5.
 6. Negation 6.
 7. Make questions 1.
 8. Make questions 2.

Reading/Watching

[show="+" hide="-"]

1. Kijkluistervaardigheid.


The above CITO luistertoets can be used to practice. The answers are 6a 7a 8b 9b 10b 11b 12b 13a 14a 15b 16b 17b 18b 19b 20b 21a 22a.

2. Reading.
 1. Read! Log into Magister. Then open a new tab and go to Eindexamensite. Use it to practice for your final English reading comprehension exam.
3. Done?
 1. Had enough of English? Work on a different subject.

[[/collapsible]]

Lesson 22

[show="+" hide="-"]

1. Watching.


Watch the clip above and answer the questions below. Write answers down and bring to next lesson.

 1. List the kind of materials the cars are made of.
 2. What is the grand prize?
 3. Is there a secret to winning?
 4. What is this sport's appeal (=fun)?
2. Grammar.
 1. Start off with quite an easy exercise.
 2. Make passive.
 3. Can you spot a passive sentence?
 4. Is a sentence passive or active?
3. ELO.
 1. Go to Magister, log in, and open the Stepping Stones environment. Select Katern 2 Theme 4 and do the Extra Grammar exercises.'
 2. Then, do the Test Yourself exercises.
4. Done?
 1. Practice vocab. You could enter the words from Katern 2 Theme 4 into WRTS and practice.
 2. Don't forget to study the irregular verbs.
 3. Battle irregular verbs against each other digitally! Type your names at the start and see who wins. Start the game.

[[/collapsible]]

Lesson 21

[show="+" hide="-"]

1. Watching.


Watch the clip above and answer the questions below. Write answers down and bring to next lesson. You will probably have to look up a word or two from the video. Use a dictionary.

 1. Why doesn't Leon have fingers?
 2. Which (2) people worked to develop the prosthetic?
 3. How does a 3D printer work?
 4. How much money did Leon save?
2. Grammar.
 1. Convert active sentences into passives.
 2. Use the tense indicated in brackets.
 3. Fill in your name. Choose between some and any.
3. Grammar.

Watch the clip. Find 3 active sentences to convert into passives. Also, find 3 passive sentences to convert into active sentences.

5. Done?
 1. Practice vocab. You could enter the words from Katern 2 Theme 4 into WRTS and practice.
 2. Battle irregular verbs against each other digitally! Type your names at the start and see who wins. Start the game.

[[/collapsible]]

Lesson 20

[show="+" hide="-"]

1. Watching.


Watch the clip above and answer the questions below. Write answers down and bring to next lesson.

 1. What are eyes good at? Name a few examples where cameras are better than eyes; also, note why.
2. Grammar.

Step Activity
1 Zoek zelfstandig naamwoord(en) voor een nieuw onderwerp. Begin je passieve zin hiermee.
2 Zet de persoonsvorm/tense van het originele hoofdww om naar een vorm van to be. Schrijf op.
3 Schrijf het voltooid deelwoord van het originele hoofdww.
4 Bekijk of er nog onderdelen uit de originele zin overgeschreven moeten worden.
 1. Make the sentences passive.
 2. Make passive.
3. Reading.

Read the texts and answer the questions. Write answers down and bring to next class.

3SgnIs4.png
Gbw3KKq.png
4. Grammar.
 1. Vul in. Jij moet twee werkwoorden in een werkwoordstijd zetten. Eén kolom is ingevuld. Soms moet het andersom: dan is een vervoeging gegeven en moet jij de werkwoordstijd benoemen. Write answers down and bring to next lesson.
# Tense to … to be
1 present simple he has he is
2 past perfect (to forget)
3 present perfect (to see)
4 Perry had lived
5 (to stalk) you were being
6 present perfect (to kill)
7 (to look at) I will be
8 (to cook) we are going to have been being
9 we were skiing
10 must have printed
5. Done?
 1. Practice vocab. You could enter the words from Katern 2 Theme 4 into WRTS and practice.
 2. Battle irregular verbs against each other digitally! Type your names at the start and see who wins. Start the game.

[[/collapsible]]

Lesson 19

[show="+" hide="-"]

1. Literature: The Luncheon.
 1. Lees The Luncheon en beantwoord de vragen. Je kunt daarbij het literatuurkatern gebruiken. Write answers down and bring to next lesson.
2. Literature: Lamb to the Slaughter.

[[/collapsible]]

Lesson 18

[show="+" hide="-"]

1. Watching.


Watch the clip above and do the exercise below. Write answers down and bring to next lesson.

 1. What examples illustrate AJ's commitment to trying to watch the Alabama games?
 2. What situation was AJ in when McCarron met him?
 3. What action did McCarron take once he had said goodbye to AJ?
2. Grammar.
 1. Choo-choo-choose between past simple and present perfect.
 2. BOSS BATTLE!
3a. Grammar.

Below you will find answers. Write the questions that preceded them. Write answers down and bring to next lesson.

 1. I visited France during World War 2. (When…)
 2. America was founded by settlers from England. (Who…)
 3. The striker never scores, because he doesn't get decent service from his teammates. (Why…)
 4. Yes, he will do his homework this time, I promise.
 5. Millions of people watch the football show. (How…)
3b. Grammar.

Make the senteces below negative. Write answers down and bring to next lesson.

 1. He had seen such a beautiful person before.
 2. Perry likes apples.
 3. My friend caught the thief.
4. ELO.
 1. Go to Magister, log in, and open the Stepping Stones environment. Select Katern 2 Theme 3 and do the Test Yourself exercises.
 2. Then, choose the Grammar Course from the book list and do the difficult exercises from Theme 1.
5. Done?
 1. Practice vocab. You could enter the words from Katern 2 Theme 3 into WRTS and practice.
 2. Battle against each other digitally! Type your names at the start and see who wins. Start the game.

[[/collapsible]]

Lesson 17

[show="+" hide="-"]

1a. Grammar.

 1. Fill in the correct tense. Choose between present simple, present continuous, present perfect, or past simple.
1b. Grammar.
 1. Vul in. Jij moet een werkwoord in een werkwoordstijd zetten. Eén kolom is steeds ingevuld. Soms moet het andersom: dan is een werkwoordstijd gegeven en moet je de andere kolommen invullen. Write answers down and bring to next lesson.
# Werkwoord present simple present perfect past simple
1 to play he plays he has played he played
2 to break they … they …
3 I have sat
4 to give you … you …
5 to run Perry … Perry …
6 they find
7 we have written
8 to leave I … I …
9 she reads
10 to beat he … he …
2. Pronunciation.
 1. First, listen. Then, see if you can identify the difference between these sounds.
3. Presentation.
 1. This period, you will give a presentation for your classmates. This presentation has a weging 3. See this document for instructions.
 2. Start preparing your presentation. Check pronunciation and vocab.
4. Done?
 1. Practice vocab. You could enter the words from Katern 2 Theme 3 into WRTS and practice.
 2. Battle against each other digitally! Type your names at the start and see who wins. Start the game.

[[/collapsible]]

Lesson 16

[show="+" hide="-"]

1. Watching.


Watch the clip above and answer the questions below. Write answers down and bring to next lesson.

 1. How old was Sky when she started?
 2. Why did Sky choose to do golf?
 3. What word does Ellen use to say what she thinks of Sky's achievements?
 4. How far can Sky hit a ball?
 5. What happens in the 'weight room'? Why is it important that Sky goes there often?
2. Literature: Let Me Die a Youngman's Death.

Het gedicht geeft drie voorbeelden van a youngman's death. Verzin er zelf één bij, die qua tekst en vorm bij het gedicht past (6 à 7 regels in het Engels).

3. Grammar.
 1. Choose between past simple and present perfect.
 2. Choose between past simple and past perfect.
4. Presentation.
 1. This period, you will give a presentation for your classmates. This presentation has a weging 3. See this document for instructions.
 2. Start preparing your presentation.
5. Done?
 1. Practice vocab. You could enter the words from Katern 2 Theme 3 into WRTS and practice.
 2. Battle against each other digitally! Type your names at the start and see who wins. Start the game.

[[/collapsible]]

Lesson 15

[show="+" hide="-"]

1. Literature.

Beantwoord de onderstaande vragen.

 • Tomorrow, Tomorrow and so Forth van John Updike
 1. Verklaar de titel.
 2. Hoe heet de leraar?
 3. Wat voor leraar is hij, gebruik aanwijzingen uit de tekst.
 4. Noem de namen van een aantal leerlingen en vertel wat er over ze gezegd wordt.
 5. Waar speelt het verhaal zich af (geef zoveel mogelijk details)?
 6. Hoe oud zijn de leerlingen ongeveer?
 7. Met welk onderwerp is de leraar bezig?
 8. Leg uit wat Shakespeare bedoelt met ‘Tomorrow, tomorrow and so Forth’.
 9. Noem een aantal redenen waarom de leerlingen zich niet netjes gedragen tijdens de les.
 10. Waarom wordt de leraar boos op Gloria?
 11. Welke boodschap staat er in de ‘note’?
 12. Wat vindt de leraar van die boodschap en waarom?
 13. Welk advies geeft de leraar Gloria over het gebruik van belangrijke woorden in een taal?
 14. Waarom krijgt Gloria geen straf?
 15. Wie zijn Strunk , Murchison en Fryeburg?
 16. Geef commentaar op de laaste zin van het verhaal.
 17. Wat voor weer met het verhaal te maken?
 18. Wat heeft Shakespeare’s Macbeth te maken met het weer in vraag 17?
 19. Waarom is het verhaal van de gymleraar zo pijnlijk voor de leraar Engels.
 • Love van Roger McGough
 1. Zoek op wat visuele poëzie is en leg uit waarom ‘Love’ een visueel gedicht is.
 2. Hoe moet je het gedicht lezen en waarop lijkt dat dan?
 3. Leg de betekenis van ‘the net’ uit.
 4. Wat is bij tennis een zgn. ‘love game’?
 5. Parafraseer (vertel in je eigen woorden) het gedicht.
2. Done?
 1. Practice vocab. You could enter the words from Katern 2 Theme 3 into WRTS and practice.
 2. Read! Log into Magister. Then open a new tab and go to Eindexamensite. Make yourself familiar with the site and its potential. You can use it to practice for your English reading comprehension exam in January.

[[/collapsible]]

Lesson 14

[show="+" hide="-"]

1. Watching.


Watch the clip above and answer the questions below. Write answers down and bring to next lesson.

 1. What were the doctors' predictions?
 2. How does Cayden show his excitement? Name 2 examples.
 3. How's LeBron's going to use this story?
2. Cats Protection League.


Watch the clip above and answer the questions below. Write answers down and bring to next lesson.

 1. Write a summary of what happens in the poem Cats Protection League. Write 3 lines.
3. Webquest.

Answer the questions below. Use Google to search for the answers. Write answers down and bring to next lesson.

 1. In the British Library you can find the originals of three Beatles-songs. Which two?
 2. The building also holds manuscripts of famous composers. Name five.
 3. How many books does the Library's collection include?
 4. You can also find the Magna Carta here. What is the Magna Carta?
 5. You can also see Shakespeare's First Folio here. Explain what it is.

Cricket

 1. Find out what the wicket is.
 2. What are 'test matches'?
 3. What does the expression 'it is not cricket' mean?
 4. Why is the Marylebone Cricket Club more important that any other cricket club?
4. Pronunciation.
 1. Listen to the words here. After listening, click Continue, and see if you can hear the difference between the words.
5. Done?
 1. Practice vocab. You could enter the words from Katern 2 Theme 3 into WRTS and practice.
 2. Read! Log into Magister. Then open a new tab and go to Eindexamensite. Make yourself familiar with the site and its potential. You can use it to practice for your English reading comprehension exam in January.

[[/collapsible]]

Lesson 13

[show="+" hide="-"]

1. Watching.


Watch the clip above and answer the questions below. Write answers down and bring to next lesson.

 1. Can you name all the sounds it produces?
 2. Why does it make these sounds?
2. Grammar.

 1. Which sentences are simple and which are continuous?
 2. Choose between past simple and past continuous.
3. Reading.
bear-claws.jpg

Answer the questions below using this article. Write answers down and bring to next lesson.

 1. Hoe werd de grot ontdekt?
 2. Waren de opgravers Matt en Lisa meteen enthousiast toen ze hoorden dat er een grot ontdekt was?
 3. Hoe oud is de grot?
 4. Is de vondst wel of niet belangrijk? Noem een voorbeeld uit de tekst om je antwoord te onderbouwen.
 5. Van welke dieren zijn in de grot sporen gevonden?
 6. Deze grot is de eerste met een internetverbinding. Waarvoor wordt die gebruikt?
 7. Welke wetenschappelijke methodes zijn gebruikt om de leeftijd van de grot te bepalen?
 8. Er worden plannen uitgevoerd om de grot te verbouwen. Wat zal er worden gebouwd?
 9. Kun je de grot op dit moment bezoeken?
4. Done?
 1. Practice vocab. You could enter the words from Katern 2 Theme 3 into WRTS and practice.
 2. Read! Log into Magister. Then open a new tab and go to Eindexamensite. Make yourself familiar with the site and its potential. You can use it to practice for your English reading comprehension exam in January.

[[/collapsible]]

Lesson 12

[show="+" hide="-"]

1. Watching.


Watch the clip above and answer the questions below. Write answers down and bring to next lesson. You will probably have to look up a word or two from the video. Use a dictionary.

 1. Does Joelle have a lot of enemies at school?
 2. What does the interviewer say about teasing (='pesten')?
 3. Wat heeft Jayden gedaan en hoe reageerde Joelle?
 4. What word does Joelle use to describe (='beschrijven') Griffin?
 5. What does Joelle ask the truth fairy?
2. Grammar.
 1. Tense mix. After submitting your answers, hover over the blurbs for feedback.
3. Transcription.


Watch the clip above. Transcribe (='write down word for word') what is said and bring to tomorrow's lesson.
Choose one:

 1. Transcribe the voice-over and the maths teacher's words.
 2. Transcribe all the girls' words.
4. Translation.

Translate the comic below into understandable Dutch. Do not use a machine translation. Zorg dat je vertaling van de persoonsvormen klopt! Write answers down and bring to next class.

MBmqKKH.jpg
5. Done?
 1. Practice vocab. You could enter the words from Katern 2 Theme 3 into WRTS and practice.
 2. Read! Log into Magister. Then open a new tab and go to Eindexamensite. Make yourself familiar with the site and its potential. You can use it to practice for your English reading comprehension exam in January.

[[/collapsible]]

Lesson 11

[show="+" hide="-"]

1. Watching.


Watch the clip above from 04.05 to 06.36 and answer the questions below. Write answers down and bring to next lesson.

 1. In your own words, why is Shaun upset with Man 1? Why is Shaun upset with Man 2?
 2. What reason does Shaun give for asking the men for a grand (='1000 pounds') each?
2. Dictionary battle.
 1. Find a partner to do this exercise with. Make pairs. Make sure you have a dictionary. One person times how much time the other needs to look up the 10 words below.
 2. Start the stopwatch and begin Round 1.
 3. Now, switch turns and do Round 2. Afterwards, compare times. Who was—the weakest link?
3. Reading.
 1. Log into Magister. Then open a new tab and go to Eindexamensite. Make yourself familiar with the site and its potential. Now, use it to practice for your final English reading comprehension exam.
4. Done?
 1. Practice your vocab. You could enter the words for Katern 2 Theme 3 into WRTS and practice.

[[/collapsible]]

Lesson 10

[show="+" hide="-"]

1. Watching.


Watch the clip above and answer the questions below. Write answers down and bring to next lesson.

 1. Summer's zus heeft haar teddybeer…
 2. Wat zegt Olivia over edamame (='type voedsel')?
 3. Wanneer mag Tommy chocolade eten?
 4. Welk Engels woord gebruikt Tommy om zijn zussen te beschrijven?
 5. Olivia (2) komt vaak nooit aan spelen toe, omdat…
 6. Nathaniel wordt altijd gepest door zijn broer. Zijn broer pest hem door…
 7. Wat doet Nathaniel als hij gepest wordt?
 8. Wat zegt Alice over softballs?
2. Grammar.

 1. Choose wisely.
 2. Use the correct future tense.
 3. Try this one.
3. Reading.
f4CvSJR.jpg
 1. Use this article to look up the answers to the question below. Do not read the entire article and do not translate the article. Write answers down and bring to next class.
 2. Stairwells, wenteltrappen, van kastelen werden op een speciale manier gebouwd. Welke twee architectonische foefjes hielpen de kasteeleigenaren om veroveraars buiten te houden?
4. Done?
 1. Practice your vocab. You could enter the words for Katern 1 Theme 2 into WRTS and practice. The test is on December 5th.

[[/collapsible]]

Lesson 9

[show="+" hide="-"]

1. Watching.


Watch the clip above and answer the questions below. Write answers down and bring to next lesson. You may have to look up a word or two from the video. Use a dictionary.

 1. The examples given early on lead up to a conclusion at 0m52. The conclusion is: If a person lies, it does not always lead to…
 2. Why is lying difficult to hide?
 3. List the (4) patterns that indicate a person lying.
 4. You could use the information from the video in (3) real-life situations, according to 5m19. What are they?
2. Grammar.
 1. Multiple choice. Choose the most logical tense.
 2. Choose will, going to, or present continuous.
 3. Multiple choice.
3. Listening 1.
 1. Go to Magister, log in, and open the Stepping Stones environment.
 2. Choose Boek en uitleg and go to page 78 (Theme 2). Start the recording A real life superhero (2) by clicking Uitleg en bronnen.
 3. Do exercise 26. Write answers down and bring to next lesson.
4. Listening 2.


The above CITO luistertoets can be used to practice. The answers are 1c 2a 3a 4b 5c 6a 7b 8b 9a 10c 11a.

5. Done?
 1. Practice your vocab. You could enter the words for Katern 1 Theme 2 into WRTS and practice. The test is on December 5th.

[[/collapsible]]

Lesson 8

[show="+" hide="-"]

1. Watching.


Watch the clip above and answer the questions below. Write answers down and bring to next lesson.

 1. Why does Madeline eat out of a trashcan?
 2. What is the new law called that helps supermarkets cover themselves if people become sick?
 3. She gives useful tips. What tips does she give?
 4. What does she say are her rules for whether food is safe to eat?
2. Reading.

On page 80 of your katern, read the text Food waste in the UK. Do exercise 29.

3. Grammar.

 1. Choose will or going to.
 2. Choose will or going to.
 3. Choose one of the four future tenses you are familiar with.
4. Done?
 1. Practice your vocab. You could enter the words for Katern 3 Theme 2 into WRTS and practice. The test is on November 14th.

[[/collapsible]]

Lesson 7

[show="+" hide="-"]

1. Watching.


Watch the clip above and answer the questions below. Write answers down and bring to next lesson. You will probably have to look up a word or two from the video. Use a dictionary.

 1. Forest fires can be started by a cigarette or a lightning strike. Use a dictionary to find out what other cause is given at 0m22.
 2. What 3 factors make it so that forest fires quickly escalate?
 3. One method firefighter use to combat forest fires is water. What 2 other methods do firefighters use?
 4. One method firefighter use to combat forest fires is water. Why do they use water? Give 2 reasons.
2. Grammar.

 1. A summary.
 2. Choose where words should be inserted.
 3. Last one.
3. Listening.


Listen to the recording above and answer the questions below. Write answers down and bring to next lesson.

 1. What are the (4) ineffective 'fences' mentioned in the first 20 seconds?
 2. What are the (3) effective 'fences' mentioned starting 0m40?
 3. What are the (2) reasons given for the fence described from 1m14 to 1m35?
4. Done?
 1. Practice your vocab. You could enter the words for Katern 3 Theme 2 into WRTS and practice. You can find the words by going on the Digitaal Lesmaterial via Magister. The test is on November 14th (in ~13 school days).

[[/collapsible]]

Lesson 6

[show="+" hide="-"]

1. Grammar.
 1. Exercise on the tenses.
 2. Another exercise on the tenses.
 3. Exercise on adverbs.
2. ELO.
 1. Go to Magister, log in, and open the Stepping Stones environment. Select K1Th1 and do the Test Yourself exercises.
 2. Then, choose the Grammar Course from the book list and do the difficult exercises from Theme 1.
3. Done?
 1. You can irregular verbs using one of these exercises. You need to know the irregular verbs for the test on Friday.
 2. Practice your vocab. You could enter the words for Theme 1 into WRTS and practice.

[[/collapsible]]

Lesson 5

[show="+" hide="-"]

1. Watching.


Watch the clip above and answer the questions below. Write answers down and bring to next lesson. You will probably have to look up a word or two from the video. Use a dictionary.

 1. How do we know birds evolved from dinosaurs?
 2. What did the first feather look like?
 3. What functions do a bird's feathers have?
 4. What was probably the function of a dinosaur's feathers?
2. Grammar.

 1. An exercise that has a couple of verbs that often are accompanied by adjectives (but not always, though).
 2. Practice present perfect and past simple.
 3. Press enter after each answer.
3. Exercise.
Fill in the grid below. Make past into present and vice versa. Place an event in a different timeframe. Of course, use different tenses for different situations. Write answers down and bring to next lesson.
# Past simple Present perfect
1 I have broken my leg, so I cannot join you.
2 He was admitted to an insane asylum in 1999.
3 During the blackout, a burglar snuck into the room unseen.
4 Four red cards have been issued over the course of this match.
5 Last year's edition of the Cannes film festival, I won an award for my performance.
6 The world has now become a desolate wasteland with few survivors.
7 Police tried all they could to restrain him, but it was no use.
4. Listening.
 1. Go to Magister, log in, and open the Stepping Stones environment.
 2. Choose Boek en uitleg and go to page 20. Start the recording Chatterbox (3) by clicking Uitleg en bronnen.
 3. Do exercise 22.1, 22.2, and 22.3. Write answers down and bring to next lesson.
5. Done?
 1. Make pairs. Battle against each other. Type your names and see who wins. Start the game. You can also practice alone, if you wish.
 2. Practice your vocab. You could enter the words for Theme 1 into WRTS and practice.

[[/collapsible]]

Lesson 4

[show="+" hide="-"]

1. Watching.


Watch the clip above and do the exercise below. Write answers down and bring to next lesson.

Words to help
to communicate communiceren, praten
to generate maken
to protect beschermen
to warn waarschuwen
turf territorium
to continue doorgaan
to surface bovenkomen
to defend beschermen
to attract aantrekken
attractive aantrekkelijk
populations bevolking
to disable uitschakelen
to detect ontdekken
 1. Wat is de functie van de geluiden die een olifant maakt?
 2. Wat is de functie van de geluiden die een howler monkey (='brulaap') maakt?
 3. Hoe lang zingt de kakapo?
 4. Waar verblijven cicadas 17 jaar lang voordat ze tevoorschijn komen?
 5. Welke twee functies heeft het geluid van coqui kikker?
 6. Waarom maken vleermuizen geluid?
 7. Wat gebeurt zodat vleermuizen niet doof worden van hun eigen geluid?
2. Grammar.

 1. Complete the sentences.
 2. Choose past or present.
 3. Last past simple and present perfect exercise.
 4. Play the game.
 5. Last, play this adverbs and adjectives game.
3. Mini-webquest.
 1. Use Google to answer the question:

All national flags have a shared characteristic, except for one country. What country's flag looks different from the others and therefore has a one-of-a-kind flag? Tips: Think of features flags can have. Google using a different word for one-of-a-kind.

4. Done?
 1. Make pairs. Battle against each other. Type your names and see who wins. Start the game. You can also practice alone, if you wish.
 2. Practice your vocab. You could enter the words for Theme 1 into WRTS and practice.

[[/collapsible]]

Lesson 3

[show="+" hide="-"]

1. Watching.


Watch the clip above and do the exercise below. Write answers down and bring to next lesson.

 1. Where does Michael live? Why does he thinks it's luxurious?
 2. What does Michael say about his girlfriend?
 3. If Michael wins, what are the rewards? Name two.
2. Reading.
IY6FXfR.png
 1. Read the text above and answer the questions here.
3. Grammar.

 1. Choose the answer according to the rules you just read.
 2. Apply the above rules and type your answer.
4. Done?
 1. Make pairs. Battle against each other. Type your names and see who wins. Start the game. You can also practice alone, if you wish.
 2. Practice your vocab. You could enter the words for Theme 1 into WRTS and practice.

[[/collapsible]]

Lesson 2

[show="+" hide="-"]

1. Watching.


Watch the clip above and do the exercise below. Write answers down and bring to next lesson.

 1. Wat heeft Marlin op school gedaan?
 2. Waarom werd hij niet betrapt?
 3. Wat doet zijn vader veel?
 4. Wat vinden zijn ouders van Marlin's vriendin?
 5. Wat heeft Marlin gisteren meegemaakt?
2. Grammar
 1. In this exercise give details from a past event. (Use the past simple).
 2. You may want to recap the present perfect. Ligt de focus op de situatie nu? Present perfect. Ligt de focus op het verleden of staat er een tijdsbepaling in de zin? Past simple.
 3. Choose between past simple and present perfect.
 4. By now, this exercise should give you zero problems.
3. Comics.

Draw a comic panel for every sentence below. In present perfect sentences, place emphasis (='nadruk') on the now and the result; in past simple sentences place emphasis on the how/where/when/etc. Bring the comic panels to next lesson.

 1. "I can't join you, unfortunately. I've broken my leg."
 2. "Teddy bought this book on holiday."
 3. "He has completely lost his mind."
4. Listening exercise.
 1. Go to Magister, log in, and open the Stepping Stones environment.
 2. Choose Boek en uitleg and go to page 23. Start the recording Miscommunication abroad (2) by clicking Uitleg en bronnen.
 3. Do exercise 26. Write answers down and bring to next lesson.
5. Done?
 1. Enter the words for Theme 1 into WRTS and practice.

[[/collapsible]]

Lesson 1

[show="+" hide="-"]

1. Watching.

 1. Watch the clip above and answer the questions below. Write answers down and bring to next class.
 2. Are the sounds that were used based on fact?
 3. How did the sound engineers make the sounds for the dinosaurs?
 4. How was the raptor sound made?
2. Reading.
2j2DJle.png
 1. Read the text above. Answer the questions below. Write down the answers and bring to the first lesson of next week.
 2. Did Chris realise he looked like Cartman, the South Park character?
 3. Did Chris want to become Internet famous? What sentence from the article supports your answer? Note the first two words.
3. Grammar.
 1. First, do this exercise on present and past simple.
 2. Once again, choose between present and past simple in this exercise.
 3. Practice some irregular forms of the past simple.
4. Reading.

 1. Watch the introduction above.
 2. Do this exercise, answering the questions on the site.
5. Done?
 1. Enter the words for Theme 1 into WRTS and practice.

[[/collapsible]]

joomla counter

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License